Juraj

BOLDIŠ

česky:
Dynamické vážení
anglicky:
---

stránky: 40 tabulky: 2
obrázky: 16 přílohy: 5

1999/2000

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc.ing Josef Kokeš, Csc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Pavel Beneš, Csc.

Tonava a.s.

česky:
Práce v první části teoreticky rozebírá problematiku dynamického vážení. V dalších částech řeší návrh komunikace a vyhodnocování signálu získaného dynamickým vážením, včetně jeho optimalizace rychlosti a přesnosti vyhodnocování.
anglicky:
---

vážení,dynamické vážení,u/f převodník,neuronová síť

Tuto práci lze využít při prozování vážení v podmínkách dynamicky se měnící zátěže.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.006086 sec)