Jan

STŘELEČEK

česky:
Řízení přístupů k dokumentům
anglicky:
---

stránky: 33 tabulky: 1
obrázky: 10 přílohy: 2

1999/2000

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

U210.3

česky:
V první části této práce je teoretický nástin problémů při programování ve Windows 95, v hlavní části jsou potom rozebrány problémy při přístupu k dokumentům a jejich možné řešení při použití vývojového prostředí Delphi.
anglicky:
---

dokumenty,hledání dokumentů,přístup k dokumentům,typy souborů

Tato diplomová práce může sloužit jako vodítko pro analýzu řešení přístupu k dokumentům na osobním počítačidbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005284 sec)