Jan

Smejkal

česky:
Virtuální úloha pro analýzu drsnosti povrchu optickou cestou
anglicky:
Virtual laboratory task for optical surface roughness analysis

stránky: 64 tabulky: 3
obrázky: 44 přílohy: 4

2010/2011

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

bakalářský - Strojírenství - Informační a automatizační technika

vedoucí/školitel:
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
Ing. Martina Mironovová
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
---

České vysoké učení technické v Praze, fakulta stro

česky:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením základní teorie pro novou metodu analýzy drsnosti povrchu (analýzy stínů), návrhem klíčových algoritmů pro zpracování obrazu a vytvořením základní verze programu pro tuto analýzu - vytvoření základu grafického uživatelského rozhraní a algoritmů pro přípravu dat z výstupu mikroskopu pro další zpracování.
anglicky:
Objective of this bachelors thesis is creation of the basic theory for a new method of surface analysis (shadow map analysis), as well as design of crucial image processing algoritms. The last objective is creation of basic version of an object oriented aplication which deals with fundaments of GUI design and processing of microscope output data for further processing.

C++, IMAGE PROCESSING, ZPRACOVÁNÍ VIDEA, WINAPI, DRSNOST POVRCHU

Výuka objektově orientovaného programování, WinAPI a C++. Laboratorní cvičení pro vysokoškolskou výuku. Základ pro diplomovou/disertační práci. Využití v technické praxi.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.007236 sec)