Lukáš

Vaculík

česky:
Rádiová lokalizace pomocí protokolu ZigBee
anglicky:
Radio localization using ZigBee protokol

stránky: 40 tabulky: 4
obrázky: 25 přílohy: 0

2009/2010

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

bakalářský - Strojírenství - Informační a automatizační technika

vedoucí/školitel:
doc.ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
ing. Jakub Frolec
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
doc.Josef Kokeš, ing.Jakub Frolec, ing.Martin Novák

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stro

česky:
Měření přesnosti, dosahu a spotřeby radiových modulů lokalizace ZigBee. Byl použitý vývojový kit od firmy Texas Instruments s čipy CHIPCON.
anglicky:
Measuring accuracy, range and power consumption radio modules of ZigBee. The development kit from Texas Instruments with Chipcon chipset was used.

ZIGBEE, RADIO, LOKALIZACE, SPOTŘEBA, DOSAH, PŘESNOST

Kalkulace potřebných parametrů jako je spotřeba, přesnost a dosah pro využití radiové lokalizace ZigBee v domácnosti, ale také v průmyslových oblastech. Vysvětlený princip fungování lokalizace.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005279 sec)