CHOL RYONG

Ri

česky:
KONEČNÝ AUTOMAT S NEURČITOSTI
anglicky:
final automatic with indefinitess

stránky: 50 tabulky: 3
obrázky: 15 přílohy: 1

2008/2009

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

magisterský - Strojní inženýrství - Přístrojová a řídící technika

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
DOC. ING. Josef KOKEŠ,CSc.
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
DOC. ING. Josef KOKEŠ,CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

česky:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou konečného automatu a úvodem do problematiky pro použití konečného automatu k uskutečňování transakčních obchodů s akciemi. Cílem diplomové práce je vytvoření vhodné aplikace konečného automatu, který nakupuje a prodává akcie při stanovených počátečních podmínkách. Na příkladu budeme sledovat vývoj akciových trhů a rozhodneme, kdy vhodně nakoupit nebo prodat akcie pomocí pravděpodobnostního odhadu.
anglicky:
The goal of submitted thesis „Finite state machine with an indetermination.“ is to analyze application the finite state machine to transaction with stocks and shares. The finite state machine purchases and sales stocks with using stochastic model.

AUTOMAT

V diplomové práci ukazuji, že technická řešení vytvořená za pomocí automatického řízení a programování nacházejí své uplatnění i v tak na první pohled vzdáleném oboru jakým je například burza cenných papírůdbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005660 sec)