František

Anderle

česky:
Hilber-Huangova transfromace
anglicky:
Hilber-Huangova transfrom

stránky: 55 tabulky: 0
obrázky: 10 přílohy: 15

2008/2009

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

magisterský - Strojní inženýrství - Přístrojová a řídící technika

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
Ing. Michal Verner
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

česky:
Práce se zabývá použitím Hilbert-Huangovy transformace (HHT) pro zpracování nestacionárních signálů. Je zde vysvětlen princip HHT. Jsou zde ukázány slabé a silné stránky HHT a možné úpravy, které by tuto transformaci mohly vylepšit.
anglicky:
This thesis covers the usage of Hilbert-Huang transform for nonstationary signal processing. I interpreted the princip of HHT. There are weak and strong points and modifications, that could improve the transform shown here.

HHT, HUANG, HILBERT, TRANSFORMACE, ZPRACOVANI SIGNALU, ROZKLAD SIGNALU

Hilbert-Huangova transformaci lze využít na rozklad signálu a jeho následnou predikci. Využívá se v medicíně, elektrotechnice, na predikci zemětřesení. Využití této metody je velice široké a lze řici, že použit lze všude, kde je potřeba zpracovávat nestacionární signál.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005834 sec)