Osamah

Aljaboobi

česky:
Editor v JavaScript a DHTML
anglicky:
Editor by JavaScript a DHTML

stránky: 60 tabulky: 9
obrázky: 21 přílohy: 1

2006/2007

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

bakalářský - Strojírenství - Informační a automatizační technika

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
Ing. Stanislav Vrána
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
---

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

česky:
V první části diplomové práce jsou základní HTML jazyk,zaklad pro tvorbu web je HTML, a je potřeba ovládat jeho funkce pro využití dalších jazyků. V druhé části diplomové práce je vysvětlení jazyk JavaScript ,uvedení s několik vysvětlení příkladu, V třetí části je Jazyk DHTML,a na konci diplomky je Editor, práce s editorem, a kód.
anglicky:
WYSIWYG editor,

JavaScript,Dhtml,Editor

nahradí běžnou textarea.html kontrolu s plně vybaveným, plně upravitelnýma.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005733 sec)