Viktor

Dušek

česky:
Elektronický archivační systém
anglicky:
Electronic archive system

stránky: 42 tabulky: 2
obrázky: 27 přílohy: 1

2005/2006

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

magisterský - Strojní inženýrství - Přístrojová a řídící technika

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
Ing. Michal Aichinger
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
---

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., FS ČVUT

česky:
Práce představuje návrh a realizaci univerzálního elektronického archivačního systému. Zahrnuje digitalizaci papírových dokumentů pomocí digitálního fotoaparátu, vyčištění a optimalizaci získaného obrazu a rozpoznání obsahu dokumentu pomocí OCR. Součástí řešení je i následné fulltextové vyhledávání takto pořízených elektronických obrazů.
anglicky:
This diploma thesis presents design and implementation of the universal electronic archive system. It includes digitalization of printed documents using digital camera, treatment and optimization of the acquired images and recognition of the document content using OCR. Part of the solution is the capability to fulltext search within obtained electronic images.

DIGITALIZACE, PAPÍROVÉ, TIŠTĚNÉ, DOKUMENTY, OCR, FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ, FILTROVÁNÍ OBRAZU

Digitalizace, správa a vyhledávání papírových dokumentů.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005839 sec)