Jakub

Petr

česky:
Bezpečnostní aspekty internetové aplikace
anglicky:
Security aspects of internet application

stránky: 43 tabulky: 2
obrázky: 16 přílohy: 0

2005/2006

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

bakalářský - Strojírenství - Informační a automatizační technika

vedoucí/školitel:
Doc.Ing.Josef Kokeš,CSc.
oponent(i):
Ing.Jakub Mayer
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Ing.Michal Aichinger

ČVUT

česky:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou autorizace z více zdrojů. Úkolem této práce je navrhnout řešení pro autorizaci na základě zdroje uživatelů z výchozího LDAP serveru a dalšího zdroje zužující výběr. Dalším zdrojem je seznam uživatelů uložených v souboru nebo v MySQL databázi.
anglicky:
This final work deals with the problem of authorization from more sources. Task of this work is to suggest for authorization based on source of users on initial LDAP server and source narrowing the choice. Next source is the list of users saved in a file or in a MySQL database.

SECURITY,LDAP,MYSQL,PERL,CHECKSUM,TLS,SSL

Pro autorizaci z víse zdrojů za použití LDAP serveru, MySQL databaze a jazyka Perl.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005523 sec)