Jiří

Pečman

česky:
Genetické algoritmy a jejich implementace prostřednictvím expertního systému
anglicky:
---

stránky: 35 tabulky: 6
obrázky: 13 přílohy: 0

2005/2006

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Josef Kokeš
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Ing. Michal Eichinger

Doc. Josef Kokeš

česky:
V teoretické části se zabývám genetickými algoritmy a hodnotovými ukazately. Praktická část pojednává o naprogramování genetického algoritmu v jazyce C#.
anglicky:
---

genetické algoritmy,fitness,hodnotové ukazatele,macd,c#,NET

Vyhledávání v rozsáhlých množinách dat.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005523 sec)