Michal

Verner

česky:
Napojení expertního systému na internet
anglicky:
---

stránky: 51 tabulky: 3
obrázky: 5 přílohy: 3

2004/2005

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
Práce se zabývá možnostmi programování síťové komunikace na internetu pomocí programovacího prostředí Borland Delphi, zejména protokolem HTTP a HTTPS. Dále probírá specifika technologií COM, Automation a ActiveX v návaznosti na jejich využití s ovládacím prvkem WebBrowser. V praktické části je proveden návrh komponent pro komunikaci se serverem Ameritrade.
anglicky:
---

expertní systém,HTTP,HTTPS,COM,ActiveX,HTML,Ameritrade,Streamer

Komponenty navržené v této práci slouží k napojení expertního systému Gemini na server Ameritrade pomocí protokolu HTTP a HTTPS. Z tohoto serveru pak pro expertní systém stahují aktuální burzovní informace a umožňují zadávat obchodní příkazy.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.004029 sec)