Michal

Novák

česky:
Predikce složitého procesu
anglicky:
---

stránky: 43 tabulky: 8
obrázky: 10 přílohy: 7

2003/2004

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
V práci jsou nastíněny některé zákonitosti kapitálového trhu. Práce se zabývá způsobem získání dat procesu z veřejně dostupného internetového portálu včetně návrhu aplikace, zpracováním získaných dat, analýzou dat a návrhem způsobů predikce procesu.
anglicky:
---

predikce procesu,technická analýza,akcie,NASDAQ

Tvorba modelů predikce procesu průběžného denního obchodování na akciovém trhu.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 1.074295 sec)