Václav

Jelen

česky:
Optický přenos dat
anglicky:
---

stránky: 46 tabulky: 6
obrázky: 25 přílohy: 3

2003/2004

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Zicha

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
Práce se zabývá problematikou přenosu dat vzduchem na krátké vzdálenosti-stovky metrů. Je popsána konstrukce optoelektronické části, spolupracující s obvodem ML6652. Dále je provedeno zhodnocení optické části a několik základních měření se spojem v laboratoři.
anglicky:
---

Ethernet,ML6652,LED,komunikace optická,Optický směrový spoj

Optický přenos vzduchem, pro nasazení v síti Ethernet 10Base-Tdbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005222 sec)