Jakub

Mayer

česky:
Inteligentní řízení záznamové jednotky
anglicky:
---

stránky: 44 tabulky: 0
obrázky: 5 přílohy: 1

2003/2004

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, Csc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, Csc.

U210.3

česky:
První část obsahuje popis stavu komerčních monitorovacích systémů v době tvorby diplomové práce. Druhá část je věnována popisu operačního systému Linux. Třetí část obsahuje návrh monitorovacího systému s takovými vlastnostmi, aby byl schopen konkurovat komerčním systémům. V závěrečné části je popsána realizace monitorovacího systému podle návrhu z předchozí části.
anglicky:
---

detekce pohybu,linux,kamera,monitorovani

Monitorovací systém vyvinutý v rámci dipomové práce najde využití při střežení stabilních objektů.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 1.082149 sec)