Michal

Aichinger

česky:
Komprimační algoritmy
anglicky:
---

stránky: 43 tabulky: 4
obrázky: 34 přílohy: 1

2003/2004

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
Práce vysvětlující pozadí metody pro analýzu signálu - wavelet transformace. Bližší seznámení s možnostmi komprese a filtrace signálu. Popsání rozdílu mezi kompresí obrázků metodou JPEG a JPEG 2000 a vyhodnocení rozdílů. Popis Klientské aplikace pro kamerový monitorovací systém a vysvětlení proč je třeba používat maximální možnou kompresi obrazu na bezdrátových přenosových linkách.
anglicky:
---

wavelet, fourier, analýza, komprese, obraz, odšumění, odšumování, denoising, compress, analyze, signal, monitorovací sys

Přenos obrazu při nízké datové propustnosti sítě, např. v kamerovém monitorovacím systému. Filtrace a komprese signálů.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005072 sec)