Marek

Přibyl

česky:
PHP serverová aplikace
anglicky:
---

stránky: 46 tabulky: 0
obrázky: 16 přílohy: 1

2002/2003

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

U210.3

česky:
Tématem práce je problematika serverových aplikací - úvod do problematiky a popis architektury, popis protokolu HTTP, stručný přehled dostupných technologií pro dynamicky generovaný obsah s důrazem na PHP skriptování, zásady návrhu bezpečných serverových aplikací. V praktické části je uvedena analýza, návrh a implementace serverové aplikace (redakční systém) na platformě Linux + Apache + PHP + MySQL.
anglicky:
---

php,mysql,html,serverová aplikace,redakční systém,bezpečnost

Základ systému pro správu www sídel s dynamicky generovaným obsahem.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 1.089200 sec)