Radek

Pátek

česky:
Program pro řízení právní kanceláře
anglicky:
---

stránky: 37 tabulky: 2
obrázky: 3 přílohy: 3

2002/2003

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc.Ing. Kokeš Josef CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
---

Ústav přístrojové a řídící tec

česky:
provedena datová a funkční analýza systému jejíž výsledkem byl datový model systému a klientská část právního informačního systému.
anglicky:
---

objektové technologie, třívrstevná architektura

Diplomová práce může být využita v právní kanceláři pro její řízení.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.004937 sec)