Pavel

Poles

česky:
Aplikační server
anglicky:
---

stránky: 56 tabulky: 8
obrázky: 18 přílohy: 2

2002/2003

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

U210.3

česky:
V první části je rozebrán prinip a účel třívrstvé technologie. V další části jsou postupně probrány technologie ADO pro komunikaci s databází MS Access, DCOM pro komunikaci s klientskou aplikací, OLE Automation a Extended MAPI pro komunikaci zejména s MS Outlook a navržen je i způsob přenosu souborů mezi serverem a klientským počítačem. V poslední části je popsán konkrétní vzorový program, zde aplikační server pro právnickou kancelář.
anglicky:
---

DCOM,OLE,ADO,Server,Outlook,Třívrstvá technologie,Třívrstvé programy,Databáze

Program byl tvořen k budoucímu použití jako alikační server pro řízení agendy právní kanceláře. Diplomová práce sama je koncipována jako vodítko k tvorbě aplikačního serveru za využití technologií ADO, DCOM a OLE Automation. Obsažen je i popis komunikace a ovládání MS Outlook pomocí Extended MAPI.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.004930 sec)